Mechanik
 Home   Obrázky   Stavba tratí   F.A.Q.   Email   Odkazy 
 Download   Spuštění   Návěsti 1   Návěsti 2   Ovládání   Trasa C   81-71M 

Návěsti 1

Na této stránce najdete vybrané návěsti používané v pražském metru. Upozorňujeme, že význam některých návěstí byl v simulátoru i v následujícím přehledu zjednodušen a může se tedy lišit od skutečného významu podle návěstních předpisů.

Návěsti absolutních a permisivních návěstidel
Přikazuje-li návěst světelného návěstidla očekávat snížení rychlosti nebo zastavení, ale návěst na příštím návěstidle již dovoluje zvýšení rychlosti nebo další jízdu, smí se strojvedoucí touto návěstí řídit, jakmile ji zpozoruje. Leží-li však mezi těmito návěstidly výhybky, smí se strojvedoucí touto návěstí řídit, až celý vlak mine poslední výhybku.


Stůj
Návěst zakazuje jízdu za toto návěstidlo, vlak musí zastavit čelem před návěstidlem.


Opatrně
Návěst přikazuje jízdu podle rozhledu k příštímu návěstidlu, na kterém musí být očekávána návěst Stůj nebo návěst Opatrně a informuje, že kolej za návěstidlem může být obsazena jiným vlakem.


Výstraha
Návěst přikazuje očekávat na příštím návěstidle návěst Stůj nebo návěst Opatrně.


Rychlost 40 km/h
Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 40 km/h a očekávat na příštím návěstidle návěst Stůj nebo návěst Opatrně.


Očekávejte rychlost 40 km/h
Návěst přikazuje očekávat na příštím návěstidle návěst Rychlost 40 km/h.


Volno
Na návěst volno smí jet vlak nejvyšší povolenou rychlostí.
Pokračování >>

 Aktualizace 1. ledna 2005 © Copyright 2002-2005  mechanik.cz@seznam.cz