Mechanik
 Home   Obrázky   Stavba tratí   F.A.Q.   Email   Odkazy 
 Download   Spuštění   Návěsti 1   Návěsti 2   Ovládání   Trasa C   81-71M 

Návěsti 2

Na této stránce najdete vybrané návěsti používané v pražském metru. Upozorňujeme, že význam některých návěstí byl v simulátoru i v následujícím přehledu zjednodušen a může se tedy lišit od skutečného významu podle návěstních předpisů.

Návěstidla pro elektrický provoz


Vypněte proud
Na návest Vypněte proud musí jet vlak s vypnutými trakčními motory, a to od okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.


Zapněte proud
Na návest Zapněte proud může jet vlak se zapnutými trakčními motory, a to od okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.

Ostatní návěsti


Místo zastavení
Návěst označuje osobnímu vlaku jedoucímu správným směrem místo, kde musí čelem zastavit.


Místo zastavení
Návěst označuje osobnímu vlaku jedoucímu nesprávným směrem místo, kde musí čelem zastavit.


Brzděte
Návěst označuje místo, u kterého začíná osobní vlak zpravidla snižovat rychlost, aby ve stanici zastavil čelem u návěsti Místo zastavení.


Tabulka s číslem
Návěst označuje hranici mezi dvěma obvodymísto zastavení osobního vlaku - vlak zastaví čelem u té návěsti, na níž je vyznačené číslo shodné s počtem vozů vlaku. Používá se na kolejích pro obrat.


Označení obvodu
Návěst označuje hranici mezi dvěma obvody.


Označení obvodu
Návěst označuje obvod ohlašovací stanice.

Traťové značky


Nástupiště vpravo
Traťová značka informuje strojvedousího osobního vlaku jedoucího správným směrem, že nástupiště pro cestující je umístěno vpravo od koleje.

Slyšitelné návěsti


Jeden
dlouhý
zvuk
houkačkou

Pozor
Návěst musí dávat strojvedoucí v těchto případech:
- K varování osob nacházejících se v bezpečnostním pásu
- Při vjezdu osobního vlaku do stanice na návěst Opatrně
- Před uvedením vlaku do pohybu po každém mimořádném zastavení
- Při průjezdu osobního vlaku stanicí
- Při vjezdu osobního vlaku k nástupišti z nesprávného směru
__ __
Dva
dlouhé
zvuky
zvonkovou
signalizací
nebo
houkačkou

Předání řízení
Návěstí oznamuje strojvedoucí v čele soupravy strojvedoucímu na jejím opačném konci, že uvedl své stanoviště do neprovozního stavu a předává mu řízení.

Maximální rychlost
60 km/h

V úseku Hlavní nádraží - Muzeum
80 km/h

Na celé trase C, kromě úseku Hlavní nádraží - Muzeum

<< První stránka

 Aktualizace 1. ledna 2005 © Copyright 2002-2005  mechanik.cz@seznam.cz